Tanden Bleken Centrum

Tandarts nog steeds niet transparant over tarieven

11/03/2012Nieuws0

Volgens Peter Ruys van Zorgkiezer zijn tandartsen verplicht hun tarieven open te stellen. Helaas blijkt dat het meerendeel van de tandartsen dit nog niet heeft gedaan. Zorgkiezer indexeerde ruim 2600 tandartstarieven.

Tandarts niet open over tarievenDe komende periode zal de Zorgautoriteit een onderzoek instellen om te kijken hoe consumenten een beter inzicht kunnen krijgen in alle tandartstarieven. Het is geen gemakkelijke taak maar uiteindelijk wel nodig om een algehele transparantie in de branche krijgen.

Patientenorganisatie NPCF is prominent voorstander van dit initiatief. De organisatie juicht alle initiatieven toe maar waarschuwt ook voor verwarring als gevolg van allerlei zogenaamde overzichtsites.

Zowel tandartsen als zorgverzekeraars zijn de laatste tijd in opspraak vanwege de vrije tarieven die tandartsen mogen voeren en maximale vergoedingen die zorgverzekeraars uitkeren. Tanden Bleken Centrum merkt op dat klinieken en tandartsen die tanden bleken als dienst voeren, de prijzen hiervan wel duidelijk bekend maken op hun website.

Bron: ANP

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*